Admissions open 2020-2021 
Radha Umakant Sanskrit Mahavidyalaya Sukhsena, Purnea, Bihar